آرشیو برچسب ها : uncertain parameters

در این مقاله یک روش ساده برای ارزیابی عدم قطعیت در شبیه‌سازی‌های پویای سیستم قدرت ارائه شده است. برای انجام این کار، یک مجموعه از مسائل بهینه‌سازی غیرخطی به منظور محاسبه‌ی کران‌های بالا و پایین عملکرد پویای یک سیستم قدرت فرمول‌بندی شده‌اند.