آرشیو برچسب ها : Cloudlet

چکیده در این مقاله یک مدل ادهاک جدید برای رایانش ابری مبتنی بر موبایل بر اساس رویکرد cloudlet پیشنهاد می‌شود. این مدل از بردار فاصله توالی مقصد (DSDV) برای پروتکل مسیریابی و نقطه مسیر تصادفی (RWP) برای مکانیزم تحرک استفاده می‌کند. هدف این مدل کاهش تأخیر انتها به انتهای بسته، مقیاس‌پذیری بهتر سیستم و مدیریت […]