آرشیو برچسب ها : Cloud computing

در این مقاله، ما یک طراحی کش MSR بدیع برای CMP ها، به ویژه آنهایی که در سرورهای ابر قرار دارند به منظور ارتقاء امنیت سیستم‌ها پیشنهاد نموده‌ایم. کش MSR در کش سطح L2 جهت ارائه‌ی افزونگی داده‌ای اضافی استفاده شده است. چکیده تراشه‌های جدید چندپردازنده‌ای نسبت به خطاهای گذرا که ناشی از حملات هدفمند […]

در این مقاله، مقرون به صرفه بودن از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اولین دیدگاه بر مبنای تعداد ساعت‌های سرور مصرف شده توسط سیستم‌ها در طول آزمایش بود. دومین دیدگاه بر مبنای صدور صورتحساب از طرف آمازون برای مصرف منابع AWS بود.

  • 1
  • 2