آرشیو برچسب ها : هوش مصنوعی

در این مقاله، تبدیل گابور دو بُعدی گسسته و ANFIS به نواحی عنبیه که بر اساس ادعای عنبیه‌شناسان مربوط به کلیه‌ها بودند اِعمال شدند. این کار به منظور طبقه‌بندی شرایط پاتولوژیک کلیه‌ها انجام شد.