آرشیو برچسب ها : منابع رایانشی

در این مقاله، مقرون به صرفه بودن از دو دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اولین دیدگاه بر مبنای تعداد ساعت‌های سرور مصرف شده توسط سیستم‌ها در طول آزمایش بود. دومین دیدگاه بر مبنای صدور صورتحساب از طرف آمازون برای مصرف منابع AWS بود.