آرشیو برچسب ها : شبکه‌های بی‌سیم

در این مقاله، مسائل مربوط به امنیت لایه‌ی فیزیکی برای شبکه‌های بی‌سیم به صورت آموزشی مورد بحث قرار گرفتند. رویکردهای موجود فراوان امنیت لایه‌ی فیزیکی معرفی شدند و از نظر توانایی‌های آنها در ارتقاء امنیت در انتقال‌های بی‌سیم مقایسه گردیدند.