آرشیو برچسب ها : سیستم قدرت

در این مقاله یک روش ساده برای ارزیابی عدم قطعیت در شبیه‌سازی‌های پویای سیستم قدرت ارائه شده است. برای انجام این کار، یک مجموعه از مسائل بهینه‌سازی غیرخطی به منظور محاسبه‌ی کران‌های بالا و پایین عملکرد پویای یک سیستم قدرت فرمول‌بندی شده‌اند.