آرشیو برچسب ها : سیستم‌های توزیع شده

در این مقاله الگوریتم MACOLB برای بهبود زمانبندی وظایف ابر برای حفظ تعادل بار ارائه شده است. MACOLB برای پیدا کردن تخصیص منابع بهینه برای وظایف دسته‌ای در سیستم ابر پویا و به حداقل رساندن makespan وظایف در کل سیستم استفاده می‌شود. دانلود رایگان مقاله اصلی چکیده: محاسبات ابری نوعی از سیستم‌های موازی و توزیع […]

تکنیک‌های توصیف شده در این مقاله و پیاده‌سازی شده در هر دو GridFTP و DPSS برای تحقق پتانسیل نسل بعدی شبکه‌های با پهنای باند بالا مورد نیاز خواهند بود. با این حال، استفاده از این تکنیک‌ها هنوز نیازمند تلاش و دانش اضافه است که معمولاً در دسترس برنامه‌نویس برنامه‌ی کاربردی نیست.