آرشیو برچسب ها : دانلود مقاله فارسی

در این مقاله، چگونگی وقوع سرریزهای پشته، چگونگی کار حملات خردشگی پشته، و اینکه چگونه می‌توان آنها را تشخیص داد، را به طور مفصل مورد بررسی قرار داده‌ام. همچنین پیاده‌سازی GNU SSP را بررسی نموده و شیوه‌هایی که برای خنثی نمودن این حملات بکار می‌گیرد را نشان داده‌ام.