آرشیو برچسب ها : حملات شیلینگ

تشخیص حملات شیلینگ چالش بزرگی در مطالعات سیستم های توصیه گر است. مقاله طبقه بندی حملات شیلینگ و یادگیری نیمه نظارتی برای تشخیص حملات شیلینگ را بازبینی می‌کند.