آرشیو برچسب ها : تصاویر احساسی

چکیده مطالعات اخیر پیشنهاد کرده‌اند که قطر مردمک، مانند ERP “قدیم – جدید” می‌تواند معیاری برای حافظه باشد. از آنجاییکه دامنه‌ی ERP قدیم – جدید برای آیتم‌های رمز شده در زمینه‌ی تکرارهایی که توزیع (فاصله‌دار) شده‌اند، در مقایسه با تکرارهای متعدد (به هم پیوسته)، ارتقاء یافته است، ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا […]