آرشیو برچسب ها : ادهاک

چکیده در این مقاله یک مدل ادهاک جدید برای رایانش ابری مبتنی بر موبایل بر اساس رویکرد cloudlet پیشنهاد می‌شود. این مدل از بردار فاصله توالی مقصد (DSDV) برای پروتکل مسیریابی و نقطه مسیر تصادفی (RWP) برای مکانیزم تحرک استفاده می‌کند. هدف این مدل کاهش تأخیر انتها به انتهای بسته، مقیاس‌پذیری بهتر سیستم و مدیریت […]