کامپیوتر

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی کامپیوتر نرم‌افزار و مهندسی کامپیوتر سخت‌افزار

دانلود مقاله ترجمه شده isi

تشخیص حملات شیلینگ چالش بزرگی در مطالعات سیستم های توصیه گر است. مقاله طبقه بندی حملات شیلینگ و یادگیری نیمه نظارتی برای تشخیص حملات شیلینگ را بازبینی می‌کند.