مهندسی عمران

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی عمران

دانلود مقاله ترجمه شده isi

امروزه ذخیره سازی انرژی حرارتی سرد مبتنی بر مواد تغییر فاز حائز اهمیت زیادی شده است زیرا در بسیاری از کاربردها نظیر خنک کردن رایگان ساختمان‌ها و غیره مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

. حرکات نزدیک گسل زمین آثار قابل توجهی را در پاسخ دینامیکی غیرخطی و آسیب انباشته سدهای وزنی بتنی در نتیجه تاثیرات شدید و ضربه‌ای بر روی سازه‌ها دارد. حرکات نزدیک گسل دارای پتانسیل ایجاد آسیب شدیدتری در بدنه سد نسبت به حرکات دور از گسل زمین دارد، و آثار این حرکات بایستی به منظور […]