مهندسی صنایع

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

دانلود مقاله ترجمه شده isi

هدف از مقاله‌ی حاضر تجزیه و تحلیل سطح سایه‌زنی زمین و الگوی سایه‌ی توربین‌های بادی است که می‌توانند خروجی انرژی نور ولتایی در یک استفاده‌ی دوگانه از زمین برای انرژی‌های بادی و نورولتایی را تحت تأثیر قرار دهند.

  • 1
  • 2