مهندسی صنایع

دانلود مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع

دانلود مقاله isi

چکیده با توجه به نقش کلیدی مدیریت دانش (KM) و مدیریت روابط مشتری (CRM) و اقر استراتژیک آنها در دنیای رقابتی امروزه، این پژوهش اثر قابلیت مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت روابط مشتری را بررسی می کند. با مرور ادبیات تحقیق در رابطه با این موضوع، ما با تعداد زیادی از مطالعات روبرو شدیم که […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

این مطالعه یک دلیل اثبات شده به منظور ارتقاء و گسترش شیوه‌های SCM و سیستم ERP، از طریق نوآوری، سرمایه‌گذاری، و توسعه‌ی این سیستم‌ها، را به سازمان ارائه می‌دهد. دانلود رایگان مقاله اصلی اثر سیستم منابع سازمانی و شیوه‌های زنجیره‌ی تأمین بر روی مزیت رقابتی و عملکرد شرکت: مورد شرکت‌های اندونزیایی چکیده برنامه‌ریزی منابع سازمانی […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

این مقاله یک مرور سیستماتیک از ادبیات تحقیق در مورد موضوع مدیریت دانش در زنجیره‌ی تأمین انجام داده است، و تکمیل کننده‌ی دو مرور قبلی توسط Martin و همکاران در سال ۲۰۰۶ و Marra و همکاران در سال ۲۰۱۲ می‌باشد، اما جایگزین آنها نیست.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

این مقاله پا را فراتر از چشم‌انداز قدیمی مدیریت دانش به عنوان یک میانجی رابطه‌ی بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت گذاشته و یک مدل جایگزین پیشنهاد می‌کند، مدلی که نقش شیوه‌های منابع انسانی استراتژیک را به عنوان یک مکانیزم کاتالیزوری اثربخشی استراتژی‌های مدیریت دانش (از نظر عملکرد شرکت) اصلاح می‌کند.

  • 1
  • 2