فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده رشته فناوری اطلاعات

دانلود مقاله isi

ما در این مطالعه بعد از معرفی هوش تجاری، اجزا و مزایای آن، به شناسایی عوامل موثر در انتخاب یک استراتژی مناسب در جهت ایجاد سیستم های هوش تجاری و معرفی عواملی که سازمانها را در ساخت موفق این گونه سیستم ها یاری می کنند پرداختیم.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

در این مقاله، مسائل مربوط به امنیت لایه‌ی فیزیکی برای شبکه‌های بی‌سیم به صورت آموزشی مورد بحث قرار گرفتند. رویکردهای موجود فراوان امنیت لایه‌ی فیزیکی معرفی شدند و از نظر توانایی‌های آنها در ارتقاء امنیت در انتقال‌های بی‌سیم مقایسه گردیدند.

دانلود مقاله isi

سیستمهای CRM اجتماعی به شدت در دنیای دیجیتال به سرعت در حال تغییر فعلی قدرت رقابتی دارند. آنها به کسب و کارها برای یافتن، ارتباط یافتن و در تماس ماندن با تعداد زیادی از مشتریان و گرداوری اطلاعات درباره آنها کمک می کنند.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

اینترنت اشیاء دارای این پتانسیل بالقوه است که با فعال کردن ارتباط بین اشیاء هوشمند، افق خود را گسترش دهد. اگر اینترنتی اشیاء با موفقیت پیاده‌سازی شود، همه چیز را به شدت تغییر خواهد داد، اما همچنان مسائل مختلفی هستند که نیاز به تحقیقات کامل به منظور بهبود کیفیت زندگی دارند.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و مرور تحقیقات موجود بوده، و ما بر اساس این مرور، تحقیقات را از نظر تعاریف مفهومی، چارچوب‌های نظری استفاده شده، روش‌های آماری بکار رفته، تعداد کشورهای مطالعه شده، و سرانجام بحث در مورد محدودیت‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقی آینده مورد بررسی قرار می‌دهیم.

  • 1
  • 2