تجارت الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده رشته تجارت الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده isi

تبدیل فوریه گسسته (DFT) نقش اساسی در تحلیل سیگنال بازی می‌کند. استفاده از روش تبدیل فوریه گسسته به صورت بازگشتی، به بروزرسانی نمونه به نمونه را میسر می‌کند، همچنین قابلیت محاسبه دقیق مسائل فرکانس زمانی را دارد.

دانلود مقاله isi

ما در این مطالعه بعد از معرفی هوش تجاری، اجزا و مزایای آن، به شناسایی عوامل موثر در انتخاب یک استراتژی مناسب در جهت ایجاد سیستم های هوش تجاری و معرفی عواملی که سازمانها را در ساخت موفق این گونه سیستم ها یاری می کنند پرداختیم.

دانلود مقاله isi

سیستمهای CRM اجتماعی به شدت در دنیای دیجیتال به سرعت در حال تغییر فعلی قدرت رقابتی دارند. آنها به کسب و کارها برای یافتن، ارتباط یافتن و در تماس ماندن با تعداد زیادی از مشتریان و گرداوری اطلاعات درباره آنها کمک می کنند.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و مرور تحقیقات موجود بوده، و ما بر اساس این مرور، تحقیقات را از نظر تعاریف مفهومی، چارچوب‌های نظری استفاده شده، روش‌های آماری بکار رفته، تعداد کشورهای مطالعه شده، و سرانجام بحث در مورد محدودیت‌ها و جهت‌گیری‌های تحقیقی آینده مورد بررسی قرار می‌دهیم.