فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده رشته فناوری اطلاعات

دانلود مقاله ترجمه شده isi

چکیده مدیریت روابط مشتری (CRM) یک استراتژی کسب و کار مشتری محور است که یک شرکت به منظور ارتقاء تجربه و رضایتمندی مشتری از طریق سفارشی سازی محصولات و خدمات طبق نیازهای مشتریان بکار می‌گیرد. این استراتژی، وقتی که به طور کامل و جامع پیاده سازی شد در نهایت درآمد شرکت را افزایش می‌دهد. به […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

چکیده در این مقاله یک مدل ادهاک جدید برای رایانش ابری مبتنی بر موبایل بر اساس رویکرد cloudlet پیشنهاد می‌شود. این مدل از بردار فاصله توالی مقصد (DSDV) برای پروتکل مسیریابی و نقطه مسیر تصادفی (RWP) برای مکانیزم تحرک استفاده می‌کند. هدف این مدل کاهش تأخیر انتها به انتهای بسته، مقیاس‌پذیری بهتر سیستم و مدیریت […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

تبدیل فوریه گسسته (DFT) نقش اساسی در تحلیل سیگنال بازی می‌کند. استفاده از روش تبدیل فوریه گسسته به صورت بازگشتی، به بروزرسانی نمونه به نمونه را میسر می‌کند، همچنین قابلیت محاسبه دقیق مسائل فرکانس زمانی را دارد.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

تشخیص حملات شیلینگ چالش بزرگی در مطالعات سیستم های توصیه گر است. مقاله طبقه بندی حملات شیلینگ و یادگیری نیمه نظارتی برای تشخیص حملات شیلینگ را بازبینی می‌کند.

  • 1
  • 2