حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله ترجمه شده رشته حسابداری و مدیریت

دانلود مقاله ترجمه شده isi

چکیده مدیریت روابط مشتری (CRM) یک استراتژی کسب و کار مشتری محور است که یک شرکت به منظور ارتقاء تجربه و رضایتمندی مشتری از طریق سفارشی سازی محصولات و خدمات طبق نیازهای مشتریان بکار می‌گیرد. این استراتژی، وقتی که به طور کامل و جامع پیاده سازی شد در نهایت درآمد شرکت را افزایش می‌دهد. به […]

دانلود مقاله isi

چکیده با توجه به نقش کلیدی مدیریت دانش (KM) و مدیریت روابط مشتری (CRM) و اقر استراتژیک آنها در دنیای رقابتی امروزه، این پژوهش اثر قابلیت مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت روابط مشتری را بررسی می کند. با مرور ادبیات تحقیق در رابطه با این موضوع، ما با تعداد زیادی از مطالعات روبرو شدیم که […]

  • 1
  • 2