برق و الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده رشته برق و الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده isi

یک LPF مرتبه دوم مبتنی بر OTA با ساختار PD CASFVF در یک فرآیند ۰٫۳۵ µm, CMOS تحت ولتاژ منبع تغذیه‌ی ۱٫۳-V پیاده‌سازی شده است. OTA پیشنهادی یک روش کارآمد جهت به دست آوردن یک مقدار رسانایی متقابل بالا ۴۲۰ µS در مقایسه با ترانسکُنداکتور دیگر را ارائه می‌دهد.

  • 1
  • 2