برق و الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده رشته برق و الکترونیک

دانلود مقاله ترجمه شده isi

در این مقاله یک مدل I-V کانال کوتاه تمام منطقه برای MOSFET های DG 2-D توسط ادغام یک مدل جریان زیرآستانه‌ی کانال کوتاه با یک مدل اشباع سرعت توسعه داده شده است. دانلود رایگان مقاله اصلی چکیده این مقاله یک مدل تحلیلی I-V برای MOSFET های کانال کوتاه ساخته شده از مواد نیمه رسانای ۲-D […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

چکیده مطالعات اخیر پیشنهاد کرده‌اند که قطر مردمک، مانند ERP “قدیم – جدید” می‌تواند معیاری برای حافظه باشد. از آنجاییکه دامنه‌ی ERP قدیم – جدید برای آیتم‌های رمز شده در زمینه‌ی تکرارهایی که توزیع (فاصله‌دار) شده‌اند، در مقایسه با تکرارهای متعدد (به هم پیوسته)، ارتقاء یافته است، ما این موضوع را بررسی کردیم که آیا […]

دانلود مقاله ترجمه شده isi

در این مقاله یک روش ساده برای ارزیابی عدم قطعیت در شبیه‌سازی‌های پویای سیستم قدرت ارائه شده است. برای انجام این کار، یک مجموعه از مسائل بهینه‌سازی غیرخطی به منظور محاسبه‌ی کران‌های بالا و پایین عملکرد پویای یک سیستم قدرت فرمول‌بندی شده‌اند.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

مدل ارائه شده در این مقاله می‌تواند برای آزمایش و ارزیابی اجزاء مختلف یک OWC استفاده شود. این مدل اجازه‌ی توسعه و آزمایش الگوریتم‌های کنترل را به منظور کمک بیشتر به ارتقاء بهره‌وری OWC ها بدون نیاز به استقرار کامل می‌دهد.

دانلود مقاله ترجمه شده isi

در این مقاله، یک تکنیک مدیریت کلید خودسازمان‌یافته به همراه تکنیک تبادل گواهینامه‌ی مورد اعتماد برای شبکه‌ی ادهاک موبایل پیشنهاد کرده‌ایم. معماری پیشنهادی شامل گره هماهنگ کننده، سرورها و گره‌های عادی موبایل می‌باشد.

  • 1
  • 2