دانلود مقاله isi

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ما در این مطالعه بعد از معرفی هوش تجاری، اجزا و مزایای آن، به شناسایی عوامل موثر در انتخاب یک استراتژی مناسب در جهت ایجاد سیستم های هوش تجاری و معرفی عواملی که سازمانها را در ساخت موفق این گونه سیستم ها یاری می کنند پرداختیم.

مناسب برای درس سمینار ارشد فناوری اطلاعات

فصل اول – مقدمه

فصل دوم – مفاهیم عمومی هوش تجاری

فصل سوم – مروری بر کارهای انجام شده

فصل چهارم – سیستم هوش تجاری و شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی ساخت موفق آن

فصل پنجم – جمع بندی و پیشنهادها

مراجع

چکیده
محیطی که در حال حاضر سازمانها و شرکتها در آن فعالیت می کنند هرروز پیچیده تر شده و عوامل محیطی کسب و کار باعث فشار بر آنها می شود. تصمیم گیری مهمترین فعالیت مدیریت در سازمان است و اتخاذ تصمیمات دقیق، به موقع و صحیح شرط بقای سازمان در محیط کسب و کار تلقی می گردد. سازمانها و شرکتها جهت پاسخ سریع به تغییر شرایط و نوآوری در کار خود نیازمند حرکتی چابکتر از گذشته می باشند تا تصمیمات خود را بسیار سریع اتخاذ کنند. این تصمیم گیری ها نیازمند حجم زیادی از داده ها و اطلاعات و حضور فنّاوری همچون هوش تجاری در سازمان است تا به تحلیل داده ها کمک نموده و مدیران را در درک بهتر داده ها و اخذ تصمیمات درست یاری نماید. بعد از ضرورت وجود سیستمهای هوش تجاری در سازمان، شناخت عوامل مؤثر در انتخاب استراتژی مناسب و شناسایی و بکارگیری عومل مؤثر در فرآیند ساخت موفق اینگونه سیستمها؛ به طوریکه بیشترین بازدهی را ایجاد نمایند، اهمیت بسیار دارند.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک - یک مرور کلی

در این گزارش ابتدا به معرفی هوش تجاری پرداخته شده است. در ادامه چرخه ی حیات یک سیستم هوش تجاری، اجزا و مزایاای وجود این سیستمها در سازمان مورد بررسی قرار گرفته و عوامل تأثیرگذار بر آن معرفی می شود، سپس به شناسایی عوامل مؤثر در انتخاب یک استراتژی مناسب در جهت ایجاد سیستمهای هوش تجاری و معرفی عواملی که سازمانها را در ساخت موفق اینگونه سیستم ها یاری میکنند پرداخته می شود.

مقدمه

امروزه به علت پیشرفت و گسترش در هر شاخه از علم و دانش، هر نوع تجارت با رقابت شدید مواجه است. این پیشرفت و گسترش موجب پیشرفت در انواع مختلف از فنآوری ها، انتقال تجارت ها از محیط محلی به جهانی، بیشتر شدن آگاهی مشتری، انتظارات بالای او از محصولات و خدمات و باکیفیت بودن آنها و عوامل دیگر می شود. امروزه هر سازمان باید فعالیت های تجارتی خود را گسترش دهد؛ در غیر این صورت رفته رفته در عرصه رقابت سهم بازار خود را از دست خواهد داد. خواست مشتریان به سرعت در حال تغییر است و اگر سازمانی نتواند این تغییرات را درک نماید با تهدیدات جدی مواجه خواهد شد؛ بنابراین سازمانها برای تداوم حیات خود و همچنین رشد و شکوفایی به دنبال استفاده از دانش جدید و کاربردهای آن به عنوان مزیت رقابتی هستند.

ازجمله مفاهیم جدید در عرصه کسب و کار، هوش تجاری است. وقتی به مفهوم هوشمندی در انسانها فکر می کنیم، عموما مقصود ما قابلیت افراد برای ادغام دانش فراگرفته شده به اطلاعات جدید و تغییر رفتارها است، به گونه ای که موجب توفیق آنها در انجام وظایف یا انطباق با شرایط جدید می شود. به طور مشابه، هوش تجاری این قابلیت را به سازمانها میدهد تا اطلاعات را جمع آوری کنند؛ در مورد رقبا، مشتریان و عملیات داخلی خود دانش ایجاد کنند و رفتار تصمیم گیری خود را به منظور دستیابی به سوددهی بالاتر و سایر اهداف تجاری تغییر دهند.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  داده کاوی گذشته حال و آینده بررسی جریان‌های داده‌ای

هوش تجاری به سازمانها کمک می کند تا وضعیت تجاری گذشته و موجود را، هم به صورت کلی و هم به صورت جزئی بهتر مشاهده کنند تا بتوانند تجارت خود را خوب تحلیل نمایند. هوش تجاری امکان و توانایی بهبود کیفیت خدمات را فراهم می کند و سازمانها به کمک آن می توانند برنامه ریزی و تصمیم گیری را نیز تسهیل نمایند. با کمک هوش تجاری یک سازمان می تواند نظارت خوبی بر روی فعالیت ها داشته باشد و استراتژی هایی برای مقابله با فعالیت های نامشروع و نادرست تدوین کند. موفقیت هوش تجاری به طور شگرفی به محیط های تصمیم گیری در سازمان وابسته است. در این محیط ها افراد و مدیران با ویژگی های خلقی، شخصیتی، بومی، جغرافیایی و… با نگرش های متفاوت در تصمیمات سازمان دخیل هستند و تأثیرات متفاوتی بر آن می گذارند.

وجود فنّاوری مناسب برای حمایت از تصمیم گیری می تواند به افزایش قابلیتهای تصمیم گیرندگان در یک سازمان کمک نماید. چنین سیستم هایی مورد نیاز مدیران است؛ البته شناخت عوامل تأثیرگذار در انتخاب استراتژی درست و بکارگیری راهکارهای مناسب در ساخت موفق اینگونه سیستمها دارای اهمیت بسیار است و کمک میکند تا سیستم ساخته شده در سازمان مورد استفاده بهتر کاربران قرار گیرد. اگر سیستم هوش تجاری در سازمان پیاده سازی شود ولی در رعایت ویژگی های استراتژی مناسب دقت نشده باشد و یا در روند انجام کار، راهکارهای درست و کمک کننده مورد استفاده قرار نگیرد و عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی به درستی بررسی و شناسایی نگردد در انتها سیستم ساخته شده به میزان مناسبی پاسخ گوی نیاز سازمان نخواهد بود؛ بنابراین شناسایی این عوامل دارای اهمیت بسیاری است و باید مورد توجه قرار گیرد.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  برنامه ریزی سیستم های اطلاعات استراتژیک - یک مرور کلی

 Approach to understanding business intelligence and Identify effective factors in selection of strategies and build successful systems in this area

Abstract
Current environment in wich organizations and companies are activities has become more complex every day and business environment’s Factors causing pressure on them. The most important activities in the organization’s management is decision making. Timely and correct decisions is a condition of survival of the organization in business environment.

Organizations and companies to respond quickly to change and innovation in their work are needed to move faster than ever to take decisions very quickly.This decision requires a large amount of data such as business intelligence to analyze data and help managers better understand the data and making the right decisions. After the need for business intelligence systemswithin the organization, Identifying the factors in selecting appropriate strategies and identify and implement successful factors in the process of building such systems, So make the most efficiency, is very important.

In this report first introduce business intelligence. Continue Life cycle of a business intelligence systems, components and benefits of these systems have been studied in the organization and factors that influence it is introduced.Then identify important factors in choosing a suitable strategy that help organizations to creating the successful business intelligence systems.

Save

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *