این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

در این مقاله همگرایی حسابداری مدیریت و حسابداری مالی به همراه پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اطلاعات را در قالب یک تئوری مطرح نموده‌ایم.

.
چکیده
در این مقاله ما همگرایی اخیر حسابداری مدیریت و حسابداری مالی را به همراه پیشرفت های صورت گرفته در فناوری اطلاعات را در قالب یک تئوری و فرضیه مطرح نموده ایم و نه تنها نشان داده ایم که این همگرایی در حوزه ی فنی و فناوری وجود دارد، بلکه بازتاب آن را در سطح رفتاری و سازمانی نیز روشن ساخته ایم.
در سال ۲۰۰۸ هِمِر و لابرو یک مدل تحلیلی طراحی نمودند که در آن دورنمای آینده ی حسابداری مالی به سمت حسابداری مدیریت سوق پیدا می کرد. ما یک چهارچوب ادراکی برای تجزیه و تحلیل این همگرایی ایجاد نمودیم. بر اساس این چهارچوب، فناوری اطلاعات به عنوان یک تسهیل کننده، کمک کننده، تحریک کننده و یا حتی فعال کننده در این همگرایی عمل می کند . در ادامه استدلال کردیم که بحث همگرایی مفهوم بسیار عمیق تری نسبت به آنچه هِمِر و لابرو ادعا کرده بودند می باشد.
در ابتدا، حوزه ی فنی و فناوری شامل یکپارچگی ارادی نرم افزار و سیستم های اطلاعاتی، همچنین ترکیب ارادی روش ها یا استانداردها، در ادامه و پس از آن حوزه ی رفتاری و سازمانی به همراه صف بندی ارادی/غیرارادی مربوط به توابع و فرآیندها به علاوه همگرایی ارادی/غیرارادی در باره ی کارها و نقش ها را پوشش داده ایم. قابلیت اجرا این چهارچوب ادراکی با مجموعه ای از مثال ها نشان داده شده است.
ما مثال های آشکارسازی ها و خروجی های همگرایی در دو حوزه ی فنی و فناوری (مربوط به استاندارهای حسابداری، گزارش دهی احتیاطی، سنجش کارایی، هزینه ی انتقال، رقیب، تحلیل مشتری و پیمانکار، ناشی از پشتکار مدیران و حسابداران)، و حوزه ی آشکارسازی رفتاری و سازمانی (مربوط به فرآیندهای حسابداری، کار و نقش حسابدارها، سیستم های مشوق، حسابداری و کنترل در شرکت های چند ملیتی، کنترل شبکه های تجاری، هیئت مدیره و مخاطرات سرمایه داران). بر اساس مشاهدات ما، ما به این نتیجه رسیدیم که نگاه رو به جلو عناصر حسابداری مالی اغلب با حسابداری مدیریتی در هم تنیده هستند، و برعکس، و این همگرایی در حوزه ی فنی و فناوری نسبت به همگرایی در حوزه ی رفتاری و سازمانی دارای اولویت می باشد. در بیشتر مشاهدات ما، فناوری اطلاعات نقشی مهم و حتی حساس در این فرآیند همگرایی بازی می کند. در روشنایی این مشاهدات همگرایی، ما چندین مسیر برای پژوهش های آینده باز نموده ایم.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  مطالعه‌ای در مورد تاثیر شکست‌های متعدد بر همگرایی OSPF

a b s t r a c t

In this article we theorize and conceptualize the recent convergence of management accounting (MA) and financial accounting (FA) with the advancements in information technology (IT), and explicate not only how this convergence is manifested in the technical and technological domain, but also howit is reflected in their convergence at the behavioral and organizational level. Drawing on the analytical model by Hemmer and Labro (2008), in which the forward-looking perspective of FA leads to forward-looking MA, we build a conceptual framing to analyze this convergence. According to this framing, information technology (IT) serves as a facilitator, catalyst, motivator, or even an enabler for the convergence of MA and FA. We further argue that convergence is a much broader phenomenon than claimed by Hemmer and Labro. It firstly covers the technical and technological domain, including the intentional integration of information systems and software, aswell as the intentional combination of methods or standards, extending thereafter to the behavioral and organizational domainwith the (un)intentional alignment regarding both functions and processes as well as the (un)intentional convergence regarding both work and roles. The applicability of this conceptual framing is illustrated with a set of examples. We present illustrations of the manifestations and outcomes of convergence in both the technical and technological domain (related to accounting standards, discretionary reporting, performance measurement, transfer pricing, competitor, customer and contractor analysis, due diligence in M&As), and the behavioral and organizational manifestation domain (related to accounting processes, work and the role of accountants, incentive systems, accounting and control in multinational companies, the control of business networks, the board of directors and venture capitalists). Based on our observations, we conclude that the forward-looking FA elements are often intertwined with MA, and vice versa, and that convergence in the technical and technological domain appears to precede convergence in the behavioral and organizational domain. In most of our observations, IT plays an important or even crucial role in this convergence process. In the light of these convergence observations, we open several avenues for further research.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  انتزاع داده‌ی بزرگ تکامل مدیریت داده‌ها برای سیستم‌های AAL

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *