دانلود مقاله ترجمه شده isi

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

این مقاله مقایسه مدل / چارچوب CRM 1.0 است که می تواند محصولات بسیار مفید را برای شناسایی نقاط مهم مدل / چارچوب CRM اجتماعی (CRM 2.0) شناسایی نماید.

چکیده. پیاده سازی دقیق CRM برای شرکتها مطمئنا بر بقای یک شرکت در کسب و کار تاثیرگذار است زیرا به نگهداری روابط خوب و بد با مشتریان ارتباط می یابد که باعث بهبود وفاداری آنها می شود. چند مدل/چارچوب CRM وجود دارند که در حال حاضر به شکلی وسیع شناخته شده هستند. با انجام مقایسه بین این مدلها، ما می توانیم نتیجه گیریهای دقیق و مفیدی برای شناسایی نقاط حساس در ایجاد چارچوب مدل CRM اجتماعی داشته باشیم. برای هماهنگ سازی کسب و کار با فناوری اطلاعات، ما باید معماری سازمانیی را ایجاد نماییم که با موقعیت شرکت همخوانی داشته باشد. ادغام چارچوب زاکمن و معماری سیستم اطلاعات یکپارچه (ARIS) به عنوان ایجاد پلی بین مدل/چارچوب CRM اجتماعی با توسعه تکنولوژی و سیستم اطلاعاتیش دیده می شود که باعث موفقیت در فرایند پیاده سازی می شود.

۱  مقدمه
رقابت میان کسب و کارها که در حال شدت یافتن است هوشیاری بالای شرکتها به ویژه به منظور حفظ مشتریان فعلیشان و کسب مشتریان جدید را در عین بهبود گزاره ارزش به مشتریان ایجاب می کند. بدین منظور، هر شرکت باید بر روی استفاده از “مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)” تمرکز کند. CRM (CRM 1.0 یا CRM سنتی) یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است توسط یک سیستم و تکنولوژی پشتیبانی می شود که برای بهبود تعاملات انسانی در یک محیط کسب و کار طراحی شده است [۷]. استفاده از CRM در یک کمپانی نیازمند یکپارچه سازی فرایند کسب و کار، کارکردهای داخلی و شبکه های خارجیی است که توسط فناوری اطلاعات پشتیبانی می شوند [۵]. بر مبنای مقالات مرتبط، چند مدل وجود دارند که توسط برخی از محققان توسعه داده شده اند. این مدلها توسط برخی از شرکتها مورد استفاده قرار گرفته اند. با این حال، همراستا با توسعه کسب و کار بسیار پویا، این مطمئنا نیازمند تازه ترین تکنولوژی اطلاعاتی سریع برای کمک به پیاده سازی CRM در شرکت است. بدون فناوری اطلاعات مناسب، دستیابی به یک پیاده سازی موفق و خوب CRM بسیار دشاور خواهد بود. فناوری اطلاعات به طور قابل توجهی توسعه CRM را بهبود می بخشد، که از CRM 1.0 شروع شده یا به عنوان CRM سنتی شناخته می شود، و با توسعه e-CRM (CRM الکترونیکی) دنبال شده است که مدیریت الکترونیکی CRM است، و به طور خاص از عهده تمام ارتباطاتی بر می آید که از فناوری اطلاعات استفاده می کنند [۱۰]. توسعه فناوری اطلاعات گسترده باعث یک توسعه پیاده سازی قابل توجه CRM شده است. پس از e-CRM نوبت به m-CRM (CRM موبایل) می رسد، این نوع اعمالی از CRM است که از طریق پلتفورم موبایل اجرا و عملیاتی شده و از طریق پلتفورم موبایل مورد دسترسی قرار می گیرد [۱۳]. ناگفته پیداست که امروز توسعه رسانه های اجتماعی تا جایی پیش رفته که از یک میلیارد نفر فراتر رفته است، که یک رقم واقعا قابل توجه است [۲۰]. از اینرو آخرین توسعه CRM مربوط به رسانه های اجتماعی می شود، که اغلب به عنوان CRM اجتماعی (Social CRM) و CRM 2.0 ذکر می شود، که یک فلسفه و استراتژی کسب و کار است، توسط یک پلتفورم تکنولوژی، قواعد کسب و کار، فرایندها و مشخصه های اجتماعی پشتیبانی می شود که برای مشارکت دادن مشتری در یک گفتمان مشترک به منظور فراهمسازی ارزش دارای منافع متقابل در یک محیط کسب و کار مورد اعتماد و شفاف طراحی شده است. این واکنش شرکت به مالکیت محاوره¬ای مشتری است [۷]. همانگونه که می توان از توسعه CRM مشاهده نمود (CRM → e-CRM → m-CRM → Social CRM)، این اثبات می کند که پیاده¬سازی تا حدود زیادی به فناوری اطلاعات بستگی دارد. با این حال این واقعیت را باید در نظر داشت که اغلب تغییر در دنیای IT همراستا با تغییر در دنیای کسب و کار نیست. از اینرو، یک معماری کسب و کار که می تواند پل ارتباطی کسب و کار با توسعه سیستم IT و اطلاعات باشد.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  مقاله ویژگیهای سیستمهای اجتماعی مدیریت رابطه با مشتری

The Comparison of CRM Model : a Baseline to Create Enterprise Architecture for Social CRM

Abstract. Precise CRM implementation for companies certainly affects the business survival of a company because it will relate to the maintenance of good and right relationship with the customers which will make their loyalty improves. There are numerous models / frameworks of CRM which is widely known today. By making comparison between these models, we can make exact and useful deliverables to identify crucial points in building Social CRM model/ framework. To harmonize business with the Information Technology, we need to create enterprise architecture that suit the company’s situation. The merger of Zachman framework and Architecture for Integrated Information System (ARIS) is viewed as the bridging of Social CRM model/framework with its technology development and information system which will bring success in the implementation process.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *