این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

این تصور که توسعه شهری به طور موثری به عنوان یک خروجی محتمل از پویایی سیستم تولید می تواند قلمداد شود، در دو قسمت قبل بحث شد (Scott 1980, 1982)؛ تحقیقات بیشتر در مورد این تصور اساسی، مفاد اصلی این مقاله را تشکیل می دهد.

چکیده: این مقاله تجزیه و تحلیلی از تقابل و ارتباط درونی پیچیده میان توسعه شهری در ایالات متحده و پویایی نظام تولید اقتصادی، ارائه می دهد. بحث با یک مختصر مرور تاریخی از رشد شهری آمریکا و تغییرات بوجود آمده از اواخر قرن اخیر آغاز می گردد. در ادامه، بحث در مورد تغییرات و دگرگونی¬هایی در الگوی گسترش شهری در طی چند دهه گذشته می¬باشد. پراکندگی نتایج در زمینه فعالیت های موثر در مناطق شهری و غیرشهری امروزه به یکی از فرآیندهای غالب اقتصادی معاصر تبدیل گشته است. روند پراکندگی از لحاظ تئوری تعمیق سرمایه، بازسازی، و سازماندهی مجدد فعالیت های تولیدی توضیح داده شده است. همراه با این پراکندگی، یک تقسیم فضایی جدید از اهمیت جغرافیایی قابل توجه نیروی انسانی، پدید آمده است. این مقاله با بیان دیگری از منطق توسعه¬ی ایالات متحده، سیستم شهری را بعنوان یک نتیجه نامساعد بوجود آمده از تحولات پروسه کار سرمایه¬داری می داند.

در این مقاله گفته خواهد شد که، الگوی کلی توسعه شهری در ایالات متحده یک نتیجه سازمان یافته از پویایی سیستم های تولید می باشد. این سیستم در اینجا بعنوان موتور محرکه، بسوی تکامل موقتی جامعه شهری، دیده شده است. در ابتدا نشان خواهیم داد که سیستم شهری چگونه در نیمه دوم قرن نوزدهم بر مبنای فعالیت های تولیدی پیچیده سازمان¬یافته پدیدار گشت. سپس انحلال تدریجی این مجموعه¬ها را سراسر قرن حاضر و بازسازی زمین¬های صنعتی و استفاده در مناطق حومه شهری و مکانهای پیرامونی را تجزیه و تحلیل خواهم نمود. تاثیرات این انحلال بر ساختار داخلی کلان شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تجزیه و تحلیل نشان خواهد داد که چگونه بسیاری از این پروسه¬ها که زمینه¬ساز این انحلال بوده اند، یک تقسیم مدرن از کار در جامعه میان کارهای در رده پایین کارگری و کارهای دفتری و اداری بوجود آورده¬اند. حداقل با رشد ادارات و بخش خدمات ، به نوبه خود، منجر به افزایش خلاء اقتصادی ناشی از گریز فعالیت تولیدی از کلان شهر، خواهد شد. این شکل جدید از فعالیت اقتصادی سیستم شهری ، مستعد فروپاشی می¬باشد، و اکنون نیز نشانه¬هایی از پراکندگی در یک مقیاس بزرگ دیده می¬شود. در پاراگراف انتهایی این مقاله، تلاش خواهم نمود تا سیاست مبنا و معضلات ایجاد شده توسط کنترل اعمال شده توسط سیستم تولید،  طی مسیر رشد ونمو مناطق شهری بزرگ در ایالات متحده با دقت نشان داده شود.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  الگوریتم ژنتیک و نظریه صف برای مسئله‌ی طرح تأسیسات

Production System Dynamics and Metropolitan Development

Abstract. This paper offers an analysis of the complex interrelationships between metropolitan development in the United States and the logic and dynamics of the system of economic production. The argument begins with a brief historical review of U.S. metropolitan growth and change since the end of the last century. Following this is a discussion of the recent reversal in the broad pattern of metropolitan expansion over the past several decades. The resulting dispersal of productive activity to suburban and nonmetropolitan areas has now become one of the dominant processes shaping the contemporary economic landscape. This process of dispersal is explained in terms of a theory of capital deepening, restructuring, and reorganization of
productive activities. Accompanying this dispersal, a new spatial division of labor of considerable geographical significance has emerged. The paper concludes with a restatement of the developmental logic of the US. metropolitan system as a predicament-laden outcome of the logic of labor-process transformations in capitalism.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *