این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

هدف از مقاله‌ی حاضر تجزیه و تحلیل سطح سایه‌زنی زمین و الگوی سایه‌ی توربین‌های بادی است که می‌توانند خروجی انرژی نور ولتایی در یک استفاده‌ی دوگانه از زمین برای انرژی‌های بادی و نورولتایی را تحت تأثیر قرار دهند.

عنوان اصلی مقاله: تحلیل سایه‌ی توربین‌های بادی برای استفاده‌ی دوگانه از زمین جهت تولید برق نور ولتایی خورشیدی و بادی

چکیده
انرژی‌های بادی و خورشیدی جزء منابع اصلی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشند. مزارع بزرگ بادی و خورشیدی به طور جداگانه برای هر یک از این انواع انرژی طراحی شده‌اند. استفاده‌ی دوگانه از زمین برای انرژی‌های بادی و نور ولتایی می‌تواند در مساحت زمین صرفه‌جویی نموده و منجر به انطباق بار کاربردی بهتر نسبت به استفاده از باد یا خورشید به تنهایی می‌گردد. سایه‌زنی توسط توربین‌های بادی بر روی صفحات نور ولتایی می‌تواند توان خروجی را تحت تأثیر قرار دهد. میزان سایه‌زنی و الگوی آن برای توسعه‌ی صفحات نور ولتایی در زمین مزرعه‌ی بادی مد نظر می‌باشند. مقاله‌ی حاضر با محاسبه‌ی پخش سایه‌ها بر روی سطح زمین به وسیله‌ی توربین‌های بادی در طول سال برای عرض‌های جغرافیایی ۳۲ درجه و ۵۰ درجه سر و کار دارد. این محاسبات نشان می‌دهند که میانگین درصد از دست رفتن زمین برای صفحات نور ولتایی به دلیل سایه‌زنی توربین بادی کمتر از یک درصد است.
فهرست مطالب
۱٫    مقدمه
۲٫    سایه‌ی یک قطب عمودی
۳٫    سایه‌ی یک برج توربین
۳٫۱         سایه‌زنی تهاجم برج
۳٫۲         خودسایه‌زنی برج
۴٫    جنبش (سو سو زدن) سایه به وسیله‌ی پره‌های توربین
۵٫    مساحت زمین برای توسعه‌ی صفحات نور ولتایی
۶٫    نتایج
مراجع

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  مقاله پیاده‌سازی و بررسی مدل موج به سیم یک ستون آب دارای نوسان با توربین ضربه

۱٫    مقدمه
منابع انرژی تجدید شونده، به طور خاص انرژی‌های بادی و نور ولتایی  (PV) در سیاست‌های دولتی، دانشگاهی و صنعتی مورد توجه قرار گرفته است. کاربردهای خارج از شبکه‌ی توربین‌های بادی کوچک و سیستم‌های نور ولتایی شناخته شده هستند. مزارع بادی مقیاس بزرگ و سیستم‌های PV مقیاس بزرگ به طور گسترده‌ای در سرتاسر جهان استفاده می‌شوند، هر کاربرد در یک مزرعه‌ی جداگانه. استفاده‌ی دوگانه از زمین برای مزارع بادی مقیاس بزرگ و انرژی خورشیدی خیلی در ادبیات تحقیق مورد توجه قرار نگرفته است، و فقط به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است [۷–۱۱]. دستگاه‌های بادی و خورشیدی در زمان‌های متفاوتی از روز انرژی تولید می‌نمایند، و بنابراین، یک انرژی پایدارتری را برای شبکه تأمین خواهند کرد. به علاوه، خطوط انتقال در این حالت، نسبت به استفاده از دستگاه‌های بادی یا خورشیدی به تنهایی، به طور موثرتری مورد بهره‌برداری قرار خواهند گرفت. کاهش اخیر قیمت‌های صفحات PV گزینه‌ی استفاده‌ی دوگانه از زمین در آینده را جذاب‌تر کرده است. مرجع [۷] با ترکیب مزارع بادی با صفحات انرژی گرمایی خورشیدی و مرجع [۸] با ترکیب انرژی بادی با نور ولتایی‌های خورشیدی سر و کار دارند.
توربین‌های بادی می‌توانند بسته به نوع زمین منطقه در ردیف‌ها و ستون‌ها (ساختار شبکه‌ای) یا در واحدهای گسسته مستقر شوند. محور افقی توربین انرژی بادی محبوب‌ترین محور است. هر مزرعه از صدها توربین بر روی صدها کیلومتر مربع تشکیل شده که در مقیاس بزرگ الکتریسیته تولید می‌نمایند. اکثر مزارع بادی در نواحی کشاورزی نصب شده‌اند که در آنها زمین همچنان می‌تواند برای اهداف دیگری، نظیر چراگاه یا محصولات در حال رشد، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، زمین اشغال شده توسط توربین‌های بادی در مناطق بیابانی، برای تولید برق ترکیبی بادی و خورشیدی مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. در مزارع بادی با ساختارهای شبکه‌ای، فاصله‌ی بین توربین‌ها به وسیله‌ی قطر روتور  و شرایط بادی محلی تعیین می‌شود. فاصله‌ی عادی توربین در مزارع بادی قرار دادن برج‌ها به اندازه‌ی ۵ قطر روتور در خلاف جهت باد و تقریباً ۱۰ قُطر روتور در جهت مسیر باد می‌باشد. پخش سایه به وسیله‌ی یک توربین می‌تواند به صورت چند صد مترمربع باشد. صفحات نور ولتایی به سایه‌زنی حساس هستند. بر خلاف یک صفحه‌ی گرمایی خورشیدی که می‌تواند تا حدودی سایه را تحمل نماید، صفحات PV می‌توانند به طور قابل ملاحظه‌ای تولید انرژی خود را از دست بدهند. هدف از مقاله‌ی حاضر تجزیه و تحلیل سطح سایه‌زنی زمین و الگوی سایه‌ی توربین‌های بادی است که می‌توانند خروجی انرژی نور ولتایی در یک استفاده‌ی دوگانه از زمین برای انرژی‌های بادی و نورولتایی را تحت تأثیر قرار دهند. مرجع [۱۱] با همین موضوع سر و کار دارد، اگرچه رویکرد آن متفاوت بوده و جزئیات کمتری نسبت به مقاله‌ی حاضر دارد. مرجع [۱۱] نتیجه می‌گیرد که برای شرایط سایه‌زنی شدید همچنان تقریباً ۹۳ درصد از کل مساحت مزرعه‌ی بادی برای صفحات PV مناسب باقی می‌ماند. یک مطالعه که به وسیله‌ی موسسه‌ی ذکر شده در [۱۲] انجام گرفته است نشان می‌دهد که در همان مساحت زمین (بادی و PV)، دو برابر میزان الکتریسیته می‌تواند تولید شود، و پخش سایه توسط توربین‌های بادی منجر به ۱-۲ درصد از دست رفتن در انرژی PV می‌گردد. هیچ‌گونه محاسبات تفصیلی در این مرجع ارائه نشده است. یک مطالعه در مورد طراحی بهینه‌ی یک میدان نور ولتایی خورشیدی در [۱۳] انجام گرفته است که سایه‌زنی متقابل توسط ردیف‌های جمع‌کننده‌ی مجاور را مد نظر قرار می‌دهد.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  مقاله پیاده‌سازی و بررسی مدل موج به سیم یک ستون آب دارای نوسان با توربین ضربه

Shadow analysis of wind turbines for dual use of land for combined wind and solar photovoltaic power generation

Abstract

Wind and solar energies are among the main renewable energy sources. Large wind and solar farms are designed separately for each type of energy. Dual use of the land for wind and photovoltaic energies may save land area and will result in matching the utility load better than with wind or solar alone. Shading by wind turbines on photovoltaic panels may affect the output power. The amount of shading and its pattern are of interest for deployment of the photovoltaic panels in the wind farm land. The present article deals with the calculation of shadows cast on the land area by wind turbines during the year for two latitudes, 32° and 50°. The calculations show that the average percentage “loss” of land for photovoltaic panels due to wind turbine shading is less than one percent.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *