دانلود مقاله ترجمه شده isi

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

ویژگی‌های فرآیند چابک و مدل حلزونی، متدولوژی‌های فرآیند چابک، مدل‌های چرخه‌ی حیات توسعه‌ی نرم‌افزار، مزایا و معایب در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

چکیده

این مقاله با پژوهشی رقابتی از فرآیندهای چابک سر و کار دارد. این مقاله به عنوان راهنمایی برای سایر مدل‌های توسعه‌ی نرم‌افزاری عمل می‌کند. فرآیندهای چابک کاربردهای مهمی در حوزه‌های مدیریت پروژه‌ی نرم‌افزار، مدیریت زمانبندی نرم‌افزار، و غیره دارند. به طور خاص هدف فرآیندهای چابک راضی کردن مشتری، زمان توسعه‌ی سریعتر با نرخ نقص پایین‌تر می‌باشد. این مقاله فرآیندهای چابک را با سایر مدل‌های چرخه‌ی حیات توسعه‌ی نرم‌افزاری مقایسه می‌کند. فرآیندهای چابک همیشه دارای مزیت نیستند، آنها همچنین دارای اشکالاتی نیز می‌باشند؛ مزایا و معایب فرآیندهای چابک نیز در این مقاله مورد بحث و بررسی واقع شده‌اند.

I.    معرفی

در چرخه‌ی حیات توسعه‌ی نرم‌افزار، دو نگرانی عمده وجود دارد، یکی تأکید بر روی فرآیند و دیگری کیفیت نرم‌افزار و فرآیند می‌باشند. فرآیندهای نرم‌افزاری چابک یک توسعه‌ی مبتنی بر تکرار و افزایش است، جایی که نیازمندی‌ها بر اساس نیازهای مشتری قابل تغییر هستند. این فرآیندها به برنامه‌ریزی انطباقی، توسعه‌ی تکراری و محصورسازی زمان کمک می‌کنند. این فرآیند چهارچوبی نظری است که تعاملات پیش‌بینی شده را در سرتاسر چرخه‌ی توسعه ترویج می‌دهد. چندین مدل SDLC مانند حلزونی، آبشاری، RAD وجود دارند که هر یک مزایای خاص خود را دارند.

SDLC چهارچوبی است که فعالیت‌های انجام شده در هر مرحله از یک چرخه‌ی حیات توسعه‌ی نرم‌افزار را توصیف می‌کند [۱]. فعالیت‌های توسعه‌ی نرم‌افزاری نظیر برنامه‌ریزی، تجزیه و تحلیل، طراحی، کدنویسی، تست و نگهداری که لازم است بر اساس تقاضای مشتری انجام گردند. انتخاب یک مدل خاص بسته به کاربردهای گوناگون دارد. در این مقاله، به هر حال، ما فرآیندهای چابک و متدولوژی‌های آن را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. فرآیند چابک خود یک فرآیند توسعه‌ی نرم‌افزار است [۲]. فرآیند چابک یک رویکرد تکراری است که در آن از آنجاییکه مشتری به طور مستقیم در ارزیابی نرم‌افزار درگیر است لذا رضایت مشتری در بالاتری اولویت قرار دارد [۳].

فرآیند چابک از چرخه‌ی حیات توسعه‌ی نرم‌افزار شامل جمع‌آوری نیازمندی‌ها، تجزیه و تحلیل، طراحی، کدنویسی، تست و تحویل بخشی نرم‌افزار پیاده‌سازی شده و انتظار برای بازخورد مشتری پیروی می‌کند.


Abstract

This paper deals with the comparative study of agile processes. The paper will serve as guide to other software development process models. Agile processes have important applications in the areas of software project management, software schedule management, etc. In particular the aim of agile processes is to satisfy the customer, faster development times with lower defects rate. This paper compares the agile processes with other software development life cycle models. Agile processes are not always advantageous, they have some drawbacks as well; the advantages and disadvantages of agile processes are also discussed in this paper.

I. INTRODUCTION

In software development life cycle, there are two main considerations, one is to emphasize on process and the other is the quality of the software and process itself. Agile software processes is an iterative and incremental based development, where requirements are changeable according to customer needs. It helps in adaptive planning, iterative development and time boxing. It is a theoretical framework that promotes foreseen interactions throughout the development cycle. There are several SDLC models like spiral, waterfall, RAD which has their own advantages. SDLC is a framework that describes the activities performed at each stage of a software development life cycle[1].

The software development activities such as planning, analysis, design, coding, testing and maintenance which need to be performed according to the demand of the customer. It depends on the various applications to choose the specific model. In this paper, however, we will study the agile processes and its methodologies. Agile process is itself a software development process[2]. Agile process is an iterative approach in which customer satisfaction is at highest priority as the customer has direct involvement in evaluating the software[3].

The agile process follows the software development life cycle which includes requirements gathering, analysis, design , coding , testing and delivers partially implemented software and waits for the customer feedback.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  تخصیص منابع ترجیح محور در سیستم‌های رایانش ابری
درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *