شکست بتن

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اثر ترکیبی اندازه نمونه و برش مرزی در شکست بتن در فشار مورد بحث قرار گرفت. هر دو اثر دارای تاثیر شناخته شده¬ای بر روی دیاگرام تنش-کرنش می¬باشند.

 

 

با پیشرفت ابزارهای عددی غیرخطی برای آنالیز سازه¬های بتنی مسلح، علاقه به بررسی رفتار کلی تنش – کرنش بتن افزایش یافته است. بدلیل آنکه مدل¬ها، در اصل، قادر به تجزیه و تحلیل کامل سه بعدی هستند، خواص شکست بتن در معرض تنش کلی چند محوره نیز بایستی شناخته گردد. تجربه اخیر نشان می دهد که مدل¬های مبتنی بر پیوستگی هنگامیکه شکست میکروسکوپی رخ می¬دهد، دیگر مفید واقع نمی¬شوند. مشکل اصلی تاثیرات شرایط مرزی، پیش از این در ناحیه پیش اوج منحنی تنش-کرنش اشاره شده است. در واقع، اخیرا محققان از این حقیقت که پاسخ سازه¬ای بجای پاسخ مصالح در ناحیه پیش از اوج اندازه¬گیری شده است آگاه شده¬اند. با این حال، مطالعات اخیر نشان داده¬اند که یک نقطه نظر با سخت¬گیری کمتر بایستی انتخاب گردد. اگرچه که تاثیرات سازه¬ای بر نرم¬شدگی بسیار شناخته شده می¬باشد، برخی از پاسخ¬های مشاهده شده بایستی در رفتار مصالح نشان داده شود. مهم¬ترین وظیفه محققان، جداسازی جنبه¬های سازه¬ای و مصالحی مربوط به نرم¬شدگی می¬باشد.

آزمایش شکست بتن

آزمایش طراحی شده برای تعیین خواص مصالح می¬تواند بصورت زیر تفسیر گردد. یک نمونه ساخته شده از مصالح مورد بررسی، با اندازه و شکل مفروض (هندسه) تحت شرایط مرزی تعریف شده بارگذاری شده است. پاسخ اندازه¬گیری شده در آزمایش همان مشخصات یک نقطه در دیاگرام  بار-تغییرشکل می¬باشد. پاسخ اندازه-گیری شده تنها هنگامی نشانگر خواص درستی از مصالح می¬باشد که این مشخصات بتوانند بصورت مستقل از شرایط وابسته مرزی و هندسی اندازه¬گیری شوند. در مقاله حاضر، نتایج یک مطالعه اخیر بر روی تاثیرات شرایط مرزی و هندسه بر روی شکست بتن در معرض تنش تک محوره و چند محوره ارائه شده است. شکست در فشار یا کشش تک محوره بعنوان یک پدیده چند محوره در نظر گرفته شده است. آزمایشات با استفاده از دستگاه واقعی چند محوره در دانشگاه آیندهوون انجام شده است. مهم¬ترین تمایز این دستگاه از سایر آزمایشات انجام شده در قبل این است که شکست بتن نمونه در یک شرایط پایدار و کنترل شده، تعیین دیاگرام کامل بار-تغییرشکل نمونه¬های مکعبی در معرض تنش چند محوره را تسهیل می¬بخشد. یک توصیف مفصل از روش آزمایش را می¬توان در جای دیگر یافت.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *