بازاریابی کارآفرینانه

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

بازاریابی کارآفرینانه (EM) به عنوان یک شیوه‌ی بازاریابی ظهور پیدا کرده است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در یک محیط به سرعت در حال تغییر عمل کنند.

 

 

مقدمه بازاریابی کارآفرینانه

بازاریابی کارآفرینانه (EM) به عنوان یک شیوه‌ی بازاریابی ظهور پیدا کرده است که به شرکت‌ها کمک می‌کند تا در یک محیط به سرعت در حال تغییر عمل کنند. EM از یک خط اتصال بین بازاریابی و کارآفرینی ناشی می‌شود، و از طریق مفاهیم رایج به اشتراک گذاشته شده توسط این دو حوزه بازاریابی و کارآفرینی را با یکدیگر ادغام می‌کند (Morris et al., 2002). تحقیقات قبلی ویژگی‌های مختلفی از رفتارهای EM را شناسایی کرده‌اند، نظیر ریسک‌پذیری محاسبه شده، اِعمال نفوذ منابع، تصمیمات مبتنی بر بینش و تجربه، تمرکز ذاتی بر روی شناسایی فرصت‌ها، رویکردهای انعطاف‌پذیر نسبت به بازارها، و بهره‌برداری از شکاف‌های بازار کوچک‌تر.

تحقیقات اغلب به این نتیجه رسیده‌اند که رفتارهای EM در شرکت‌های کارآفرین، شامل شرکت‌های کوچک، شرکت‌های جوان، و شرکت‌های اداره شده توسط مؤسس اثبات شده‌اند. نتیجه‌گیری بر مبنای برخی از بحث‌های اولیه‌ی آنها در مورد تعاریف کارآفرینی می‌باشد که بیان می‌کنند شرکت‌های جوان ایجاد شده توسط مؤسس می‌توانند معیارهایی در رابطه با “کارآفرینی” باشند، و اندازه‌ی شرکت می‌تواند به عنوان یک معیار مستقیم از آنچه که اغلب به عنوان “کسب و کارهای کوچک” مورد بحث قرار می‌گیرند باشد.

با این حال، هیچ مطالعه‌ی پیشینی، میزان مشارکت شرکت‌های کوچک، شرکت‌های جوان و شرکت‌های اداره شده توسط مؤسس در رفتارهای EM را در مقیاس بزرگ صراحتاً مورد تحقیق بررسی قرار نداده است. اغلب تحقیقات رفتارهای EM معمولاً متکی بر مطالعات موردی هستند، که نتایج آنها، اگرچه تجربه‌ی شرکت‌ها را با جزئیات ارائه می‌دهد، اما نمی‌توانند در سراسر نمونه‌های مختلف تعمیم داده شوند.

بنابراین، این مطالعه تلاش می‌کند تا با بررسی میزان مشارکتی که انواع مختلف شرکت‌ها در رفتارهای EM دارند این شکاف موجود در ادبیات تحقیق را پُر کند. به منظور پاسخ به این پرسش که “آیا رفتارهای EM می‌توانند به طور قاعده‌مند به ویژگی‌های شرکت مرتبط باشند؟” به طور خاص، این مقاله فرض می‌کند که شرکت‌های کوچکتر (در برابر شرکت‌های بزرگتر)، شرکت‌های جوان‌تر (در برابر شرکت‌های قدیمی‌تر)، و شرکت‌های اداره شده توسط مؤسس (در برابر شرکت‌های اداره شده توسط غیر مؤسس) در سطح بالاتری از رفتارهای EM درگیر هستند.

در آزمایش فرضیه‌ها، تحلیل‌های عاملی تأییدی چند گروهی (CFA  چند گروهی) مختلفی برای مقایسه‌ی ابزارهای نهفته‌ی این عوامل در زمینه‌ی رفتارهای EM در سراسر شرکت‌هایی با قدمت، اندازه، و وضعیت تأسیس مدیر شرکت انجام می‌شوند. این مطالعه در حوزه‌ی بازاریابی کارآفرینانه مشارکت دارد. برای انجام این کار روابط بین ویژگی‌های شرکت و رفتارهای EM در یک مجموعه داده‌ی نظرسنجی بزرگ را بررسی می‌کند.

یافته‌های ناشی از این مطالعه باید دانش ایجاد شده در رابطه با مفهوم EM در ادبیات تحقیق، که اصولاً مبتنی بر مطالعات موردی بوده‌اند، را تکمیل نماید. به علاوه، این مطالعه از CFA چند گروهی به منظور بررسی روابط بین ویژگی‌های شرکت و سطوح شیوه‌های EM شرکت‌ها استفاده می‌کند. در نتیجه، شیوه‌های EM شرکت‌ها می‌توانند از طریق متغیرهای نهفته، به جای متغیرهای مشاهده شده که در مطالعات قبلی استفاده شدند، بررسی گردند.

بنابراین، نتایج ناشی از این مطالعه، باید در تعیین استحکام نتایج تولید شده در مطالعات قبلی کمک کنند. این مقاله به شرح زیر ادامه می‌یابد. بخش بعدی شش بُعد از رفتارهای EM را توصیف می‌کند. پس از آن، سه فرضیه در رابطه با روابط بین ویژگی‌های شرکت و شیوه‌ی EM برای تجزیه و تحلیل توسعه داده می‌شوند. روش تحقیق، تجزیه و تحلیل، و نتایج در بخش بعد از آن ارائه می‌شوند. یافته‌های عمده‌ی این مقاله و سهم آنها در ادبیات تحقیق در بخض بحث و گفتگو مورد بحث قرار می‌گیرند. این مقاله با پرداختن به محدودیت‌های خود و پیشنهاد برخی جهت‌گیری‌ها برای تحقیقات آینده خاتمه می‌یابد.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  بازاریابی کارآفرینانه در SME ها نقش مؤسس – کارآفرین

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *