دانلود مقاله ترجمه شده isi

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

این مطالعه یک رویکرد دینامیک برای اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS با استفاده از یک دیدگاه جامع را پیشنهاد می‌دهد.

 

 

چکیده
در پرتو روند غالب به سمت سیستم‌های محصول – سرویس (PSSs)، این مقاله بر روی اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS متمرکز می‌باشد. به عنوان یک سیستم “پویا” که در آن سهامداران مختلف از طریق روابط بلندمدت در یک شبکه‌ی ارزش پیچیده به عملکرد کاربردی دست پیدا می‌کنند، عملکرد کاربردی PSS نیازمند یک رویکرد پویا برای اندازه‌گیری اثربخشی خود می‌باشد، رویکردی که در ادبیات تحقیق وجود ندارد. این مقاله تلاش می‌کند تا این جالی خالی را پر کند. در ابتدا، ما به مفهوم دینامیک کاربردی به عنوان یک معیار متمایز از قابلیت PSS در رابطه با عملکرد کاربردی پرداخته و یک طرح تحلیلی پنج مرحله‌ای از دینامیک کاربردی را پیشنهاد می‌کنیم.

سپس، به منظور اندازه‌گیری دینامیک کاربردی PSS با استفاده از این طرح تحلیلی، یک رویه‌ی چهار مرحله‌ای بر اساس دینامیک سیستم پیشنهاد شده است. به عنوان یک روش نماینده برای اندازه‌گیری دینامیک بلندمدت یک سیستم پیچیده، دینامیک سیستم به طور مؤثری بکار گرفته شده تا دینامیک کاربردی PSS به طور جامع اندازه‌گیری شود. به منظور نمایش رویکرد پیشنهادی، یک مطالعه‌ی موردی از یک سیستم مراقبت بهداشتی – u ارائه شده است.

۱٫    مقدمه
در یک بازار رقابتی شدید، سیستم محصول – سرویس (PSS) به عنوان یک استراتژی بقاء اساسی برای شرکت‌ها ظهور پیدا کرده است (Alfian, Rhee, & Yoon, 2014; Baines et al., 2007; Beuren, Ferreira, & Miguel, 2013; Manzini & Vezzoli, 2003; Morelli, 2006). به عنوان یک پیشنهاد یکپارچه از عناصر مختلف شامل عناصر ناملموس و کنشگرها به علاوه‌ی عناصر ملموس، PSS به عنوان سیستمی که قادر به تیز کردن لبه‌ی رقابتی یک شرکت برای تأمین نیازمندی‌های مختلف و خواستار مشتریان در نظر گرفته می‌شود (Goedkoop, van Halen, te Riele, & Rommens, 1999; Manzini & Vezzoli, 2003; Mont, 2002a).

با این حال، شرکت‌هایی که به روند غالب به سمت PSS پیوسته‌اند در کسب و کار PSS جدید خود با چالش‌هایی مواجه شده‌اند (Baines, Lightfoot, Benedettini, & Kay, 2009; Brax, 2005; Geng, Chu, Xue, & Zhang, 2010; Mont, 2002b; Oliva & Kallenberg, 2003; Tukker & Tischner, 2004; Yang, Moore, Pu, & Wong, 2009). به دلیل ویژگی‌های متمایز PSS، رویکردهای متداول برای برخورد با یک کسب و کار سنتی با یک محصول یا خدمت واحد کاملاً از آن حمایت نمی‌کنند. بنابراین، رویکردهای جدید برای مواجه شدن با ویژگی‌های PSS در کسب و کارهای شرکت‌ها حیاتی هستند (Mont, 2002a). یک کسب و کار PSS موفق با مسائل مختلفی مواجه می‌شود از جمله توسعه و اجرای یک پیشنهاد. با این حال، این مقاله بر روی مسئله‌ی اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS متمرکز است، که یکی از مهم‌ترین وظایف یک شرکت می‌باشد زیرا رقابت‌پذیری در بازار، اثربخشی هزینه، و در نهایت عملکرد کسب و کار را تسهیل می‌کند (Qian, 2011).

اگرچه رویکردهای مختلفی به منظور مواجه شدن با مسائل PSS پیشنهاد شده‌اند، ادبیات تحقیقی که به نحوه‌ی اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS توجه کند به طور شگفت‌انگیزی پراکنده است. به لطف پراکندگی ادبیات تحقیق، عملکرد کاربردی PSS با استفاده از رویکردهای مرسوم که برای آن توسعه داده شده و به منظور اندازه‌گیری عملکرد کاربردی پیشنهادات سنتی، یعنی، محصولات یا خدمات واحد، اِعمال شده‌اند اندازه‌گیری شده است.

با این حال، رویکردهای مرسوم نمی‌توانند به طور کامل ویژگی‌های PSS را در خود جای دهند – یک سیستم “پویا” شامل سهامداران مختلف (Goedkoop et al., 1999; Maxwell & van der Vorst, 2003) که از طریق روابط بلندمدت خود در یک شبکه‌ی ارزش پیچیده به عملکرد کاربردی دست پیدا می‌کنند (Baines et al., 2007; Bertoni, Bertoni, & Isaksson, 2013; Lim, Kim, Hong, & Park, 2012; Mont, 2004). به عبارت دیگر، به دلیل ویژگی‌های PSS، هنگام اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS به یک نگاه پویا یا دینامیک نیاز است.

در راستای این نیاز، این مقاله بکارگیری یک رویکرد دینامیک سیستم برای اندازه‌گیری عملکرد کاربردی PSS را پیشنهاد می‌کند. ابتدا، به منظور برجسته کردن مشخصه‌های بارز عملکرد کاربردی PSS، مفهوم دینامیک کاربردی به عنوان یک معیار متمایز قابلیت PSS در رابطه با عملکرد کاربردی پیشنهاد شده است. همانطور که در طول زمان به عنوان عملکرد کاربردی PSS تعریف شده است، دینامیک کاربردی PSS نحوه‌ی عملکرد و تغییر PSS در طول زمان را به تصویر می‌کشد. با این حال، اینها به عنوان ارزش ناقص برای اندازه‌گیری باقی نمی‌مانند، بلکه در عوض یک تحلیل جامع از یک شبکه‌ی ارزش پیچیده هستند. تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مرتبط منجر به تقویت یا تضعیف یک ویژگی خاص نمی‌شوند، بلکه در عوض کسب و کار عملیاتی را تحت عدم قطعیت‌های مختلف فعال می‌سازند. با انعکاس این جنبه‌ها، طرح تحلیلی دینامیک کاربردی PSS برای اندازه‌گیری و بهره‌برداری از آن پیشنهاد شده است.

برای عملیاتی کردن طرح تحلیلی دینامیک کاربردی PSS، یک روش اندازه‌گیری که از رویکرد دینامیک سیستم استفاده می‌کند پیشنهاد شده است. رویکرد دینامیک سیستم می‌تواند به طور جامع و فراگیر دینامیک کاربردی PSS را به وسیله‌ی اندازه‌گیری دینامیک درازمدت یک سیستم پیچیده بر مبنای ساختار علت و معمولی آن تجزیه و تحلیل کند (Sterman, 2000). علاوه بر آن، به عنوان یک تکنیک شبیه‌سازی، دینامیک سیستم یک ابزار راحت برای آزمایش سناریوهای شامل عوامل و عدم قطعیت‌های مختلف را ارائه می‌کند، که دینامیک کاربردی PSS را تسهیل نموده و بنابراین می‌تواند به تصمیم‌گیری استراتژیک کمک کند.

با در نظر گرفتن فواید دینامیک سیستم، رویکرد پیشنهادی با یک رویه‌ی چهار مرحله‌ای از طرح تحلیلی دینامیک کاربردی PSS حمایت می‌کند. با مقابله با ویژگی‌های دینامیک کاربردی PSS از طریق ارائه‌ی راحت دیدگاه جامع در رویکرد سناریو، انتظار می‌رود که رویکرد پیشنهادی برای اندازه‌گیری دینامیک کاربردی PSS به طور مفیدی بکار گرفته شود؛ به طور خاص، کاربرد این تحقیق شامل طیف گسترده‌ای از آخرین سرویس‌های تعبیه شده‌ی ICT  می‌شود، از سرویس محتوای دیجیتال با دستگاه (به عنوان مثال، کیندل آمازون، آی‌پاد اَپل و غیره)، سیستم اشتراک‌گذاری (به عنوان مثال، اشتراک‌گذاری اتومبیل، اشتراک‌گذاری دوچرخه، و غیره) و سیستم متحرک/ پوشیدنی (به عنوان مثال، مراقبت بهداشتی-u، Nike+ و غیره) تا سرویس‌های مختلف مبتنی بر IoT (به عنوان مثال، اتومبیل متصل، خانه‌ی هوشمند، سرویس‌های مبتنی بر مکان، و غیره).

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  شناسایی موارد ریسک و مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین

این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بخش ۲ به طور خلاصه ویژگی‌های PSS و عملکرد کاربردی آن را توصیف نموده و سپس به محدودیت‌های کارهای مرتبط می‌پردازد. بخش ۳ رویکرد پیشنهادی را به طور مفصل توضیح می‌دهد از طریق، اولاً، پرداختن به مفهوم دینامیک کاربردی PSS و طرح تحلیلی، و آنگاه، بحث در مورد سودمندی دینامیک سیستم در مواجه شدن با دینامیک کاربردی PSS. به دنبال این، چهار مرحله‌ی رویکرد دینامیک سیستم برای اندازه‌گیری دینامیک کاربردی PSS توضیح داده می‌شوند. بخش ۴ یک مثال گویا از رویکرد پیشنهادی را ارائه نموده و پیامدهای مختلف آن را در نظر می‌گیرد. سرانجام، بخش ۵ مقاله را خاتمه داده و در مورد کمک‌ها و محدودیت‌های آن بحث می‌کند.

Measuring the functional dynamics of product- service system: A system dynamics approach

ABSTRACT

In the light of the prevailing trend towards product-service systems (PSSs), this paper focuses on the measurement of PSS functional performance. As a ‘dynamic’ system wherein various stakeholders achieve functional performance through long-term relationships in a complex value network, PSS functional performance requires a dynamic approach for measuring its effectiveness, an approach that is missing in the literature. This study aims to fill that void.

Firstly, we address the concept of functional dynamics as a distinctive measure of PSS functionality with regard to functional performance and propose a five-phase analytic scheme of functional dynamics. Then, to measure the functional dynamics of PSS using the analytic scheme, a four-step procedure based on the system dynamics is suggested. As a representative method for measuring the long-term dynamics of a complex system, system dynamics is effectively employed to measure PSS’s functional dynamics comprehensively. To illustrate the proposed approach, a case study of a u-healthcare system is presented.

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *