این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

چکیده

برنامه ریزی متوالی در سناریوی کنونی بازارهای استعداد تنگ و زمانهای رقابتی یک نکته کلیدی می‌باشد. مطالعه حاضر عملکرد مدیریت جانشین در بانکها و مؤسسات مالی در شعب بانک ملی در شهر اصفهان را مورد بررسی قرار می‌دهد. روش تحقیق یک بررسی توصیفی است. این مطالعه در بانک ملی اصفهان در ایران انجام شد، و برای این منظور ۷۲ مدیر به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند.

از پرسشنامه به عنان ابزار جمع‌آوری داده استفاده گردید. یک پرسشنامه با ۳۲ پرسش برای سنجش مدیریت جانشین استفاده شد و اعتبار این ابزار به وسیله‌ی تحقیقات گذشته و قابلیت اطمینان از طریق آلفا کرونباخ به دست آمد. همچنین، نرم‌افزار SPSS 18.0 به منظور تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده واقع شد. نتایج نشان دادند که برنامه ریزی مدیریت جانشین (مقدار میانگین = ۳/۱۷۷۱)، ارزیابی کاندید مدیریت جانشین (مقدار میانگین = ۳/۲۳۴)، ارزیابی برنامه ریزی مدیریت جانشین (مقدار میانگین = ۳/۰٫۷۱۶)، به طور مطلوب بر روی بانک ملی در اصفهان انجام شده است.

مقدمه

گسترش سریع و تهاجمی بازار جهانی فشار بسیار زیادی را برای شناسایی افراد مناسب به وجود آورده است. رشد اقتصاد رقابتی و جمعیت‌های در حال تغییر نیروی کار رقابت شدیدی را برای کارگران ماهر به وجود آورده است. سازمانهایی با همه‌ی اندازه‌ها و صنایع در حال حاضر با طیفی از مشکلات توسعه‌ای روبرو هستند، شامل سطوح تخریب شده‌ی مدیریت میانی که اغلب مدیران با پتانسیل بالای پر تجربه را می‌رباید، منابع را برای توسعه‌ی کارکنان خالی می‌کند، و نیروهای کاری که به سرعت سالخورده می‌شوند می‌تواند کمبود استعداد مدیریتی با تجربه برای مشاغل رهبری ارشد ایجاد کند.

Charan (2011) بر روی این نکته تأکید داشت که رهبران خوب به جای استخدام شدن باید بیرون از خود سازمان رشد یافته باشند. Carniege (2009) پیشنهاد می‌کند “برنامه ریزی متوالی به عنوان روشی سیستماتیک به منظور اطمینان از اینکه کارکنان در یک سازمان ویژه به اندازه کافی شایسته توسعه و سپس جایگزینی مشاغل استراتژیک در سلسله مراتب سازمانی هستند می‌باشد”. همچنین برنامه ریزی مدیریت جانشین نکته اصلی در جذب و توسعه و حفظ یک نیروی کار با استعداد برای مشاغل مهم سازمان است (Groves, 2007). از سوی دیگر، سازمانها با افزایش سن با مشکلاتی نظیر کمبود دانش و مهارت در مورد اکثریت مدیران و کارکنان مواجه شدند (Slan, 2005). همانطور که سن نیروی کار افزایش می‌یابد، تعداد زیادی از کارکنان به دلیل ناتوانی، مرگ یا بازنشستگی، کار را ترک می‌کنند.

با ظهور این چالش، به نام کاهش استعداد، یا تخلیه استعداد، بسیاری از متخصصان پیشنهاد نمودند که سازمانها به منظور شناسایی و توسعه‌ی کارکنان قدرتمند، برنامه ریزی مدیریت جانشین را انجام دهند (Dohm, 2001). Rothwell (2005) در سرتاسر تحقیق خود توضیح می‌دهد که یک شرکت که دارای سیستم برنامه ریزی متوالی نیست، یعنی فاقد یک برنامه متوالی رسمی است در حوزه‌های مختلفی دچار مشکل می‌شود نظیر اینکه: موقعیت‌های مهم به شکل مناسبی پر نمی‌شوند، مشاغل مهم توسط داوطلبان خارجی انجام می‌شوند، یک وحشت دائمی در مورد بازدهی موقعیتهای کلیدی وجود دارد، جایگزینهای بالقوه هرگز آماده نیستند و فاقد مهارتهای اصلی می‌باشند، اغلب استعدادهای شایسته حفظ نمی‌شوند.

امروزه، با توجه به افزایش نیاز برای برنامه ریزی مدیریت جانشین، تلاش کمی در ارزیابی عملکرد یک چنین سیستمی به منظور ایجاد و برقراری مدیریت جانشین بهینه در سازمانها انجام شده است. در واقع، اندازه گیری عملکرد زیر ساختی به منظور بهبود عملیات و توسعه است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند تا برنامه ریزی مدیریت جانشین را بر روی بانکهای ملی موجود در سطح شهر اصفهان ارزیابی نماید. انتظار می‌رود که نتایج تحقیق حاضر در بانکها و مؤسسات دولتی به منظور درک بهتر و به عنوان راهنمایی برای ارتقاء پیاده سازی متوالی مدیریت استفاده شوند.


Performance Evaluation of Succession Management in Banks and Financial Institutions (Case Study: Melli Bank in Isfahan City)

ABSTRACT

Succession planning is a key in the current scenario of tight talent markets and competitive times. The present study investigates performance of succession management in banks and financial institutions in Branches of Melli bank in Isfahan city. The research method is a descriptive survey. This study was conducted in Melli bank of Isfahan in Iran, and for this purpose 72 managers were taken as sample. Questionnaire was used as data collection instrument. A questionnaire with 32 questions for measure of succession management used and the validity of the instrument was achieved through past researches and the reliability through Cronbach Alpha. Also, SPSS 18.0 software was used to analyze the data. The results indicated that succession Management planning (mean value =3/1771), candidate evaluation of succession Management (mean value =3/234), evaluation of succession Management planning (mean value =3/0716) have been done desirably on Melli bank in Isfahan city

این ترجمه مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

شاید این مقاله هم به دردتان بخورد  تکنیک‌های مدیریت منابع انسانی سبز: یک بررسی
درباره احسان رضایی

سفارش ترجمه آنلاین خدمات ترجمه مقاله isi به صورت فوری کاهش هزینه و زمان در سفارش ترجمه آنلاین

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *